โครงการ เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 8

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 โครงการ เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 8 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียด