Contact

Contact Details

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ตั้งอยู่ ชั้น 2 อาคารนราธิวาส
เลขที่ 222 ถ.พลพิชัย-บ้านพรุ ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110