รู้หรือไม่สถานภาพมีกี่ประเภท (แล้วคุณอยู่ในประเภทไหน)