รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

สาขาวิชาการบัญชี AC163 AC164 AC164-1 AC165 AC165-1 AC166 ACC164 ACC165
ACC166 ACCS163 ACCS164 ACCS165 ACCS165-1 ACCS166 ACS162 ACS163
ACS164 ACS165 ACS165-1 ACS166
สาขาวิชาการจัดการ MG163-1 MG164-1

MG164-2

MG165

MG165-1

MG165-2

MG166 MG265
MGC164-2 MGC166-1 MGC166-2 MGC165-2
MGS164 MGS165 MGS166 MGCS165 MGCS166
สาขาวิชาการตลาด MK163 MK164 MK165

MK165-1

MK165-2

MK166 MKC165 MKC166 MKCS165
MKCS166 MKS163 MKS164 MKS165 MKS166
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ BIS163 BIS164 BIS165 BIS166 BISC165
BISC166
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI159 SI162 SI163 SI164WIL SI165 SI166 SIC163 SIC165
SIW166 SI166-2
สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ INDEE165 INDEE166
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL163 AL164 AL166 IBM163 IBM164 IBM165 IBM165-1 IBM165-2
IBM166-1 IBM166-2 IBM166-3 IBM166-4
ENG163-1 ENG163-2 ENG163-3 ENG164-1 ENG165-1 ENG165-2 ENG166-1 ENG166-2
คณะนิติศาสตร์ LA163 LA164 LA165 LA166 LA263 LA264 LA265 LA266
LAS163 LAS164 LAS165 LAS166
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT164 IT165 IT166 ITC165 ITC166
CH163 CH164 CH165 CH166 CH264 CH265 CH266 CH364
CH365 CH366 CHT64 CHT465 CHT466
OC165 OC166
คณะรัฐศาสตร์ PG161 PG164 PG165 PG166 PG265 PGS165 PGS166
PGS161 PGS265
LG163 LG164 LG165 LG166 LGS164 LGS165 LGS166 LGS266
คณะนิเทศศาสตร์ CA164 CA165 CA166 CA265 DMD166
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ GP166 GS163 GS164 GS165 GS166 TBC162 TBC166
PM163 PM164 PM165 PM166 SS161 SS163 SS164 SS165
SS166 SS264 SS265 SS266 SS364 SS366
TH162 TH163 TH164 TH165 TH166 TH263 TH264
TH265 TH266 TH363 TH364 TH365 TH366 TH463 TH464
TH465 TH466 TH564 TH565 TH566 THตกค้าง EE160 EE163
EE164 EE165 EE166 EE260 EE263 EE264 EE265 EE266
EE362 EE363 EE364 EE365 EE366 EE465 EE466
บัณฑิตวิทยาลัย M.B.A.165 M.M.165 M.M.166
M.Ed.165 M.Ed.166 M.Ed.265 M.Ed.266 M.Ed.366 M.Ed.466
M.Ed.CI.165 M.Ed.CI.166 M.Ed.CI.265 Ph.D.165 Ph.D.166
GD.CI.166 GD.CI.266 GD.CI.366 GD.CI.466
GD.CI.566 GD.CI.666 Ed.D.164 Ed.D.165 Ed.D.166