รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565


สาขาวิชาการบัญชี AC162 AC163 AC164 AC165 ACC164 ACC165
ACCS162 ACCS163 ACCS164 ACCS165
ACS162 ACS163 ACS164 ACS165
สาขาวิชาการจัดการ MG162 MG163 MG163-2 MG164 MG165
MGC164 MGC164-2 MGC165 MGCS163 MGCS164 MGCS165
MGS163 MGS164 MGS165
สาขาวิชาการตลาด MK165
MKC164 MKC165
MKCS164 MKCS165
MKS162 MKS163 MKS164 MKS165
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ BIS162 BIS163 BIS164 BIS165
BISC163 BISC164 BISC165 BISCS165
BISS162 BISS165
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI162 SI163 SI164 SI165
SIC163-1 SIC163-2 SIC165
SIW162 SIW164 SIW165
สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ INDEE164 INDEE165 INDEE265
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL162 AL162-2 AL162-3 AL163 AL164 AL164-1 AL164-2 AL165
ENG159 ENG161-1 ENG161-2 ENG162-1 ENG162-2 ENG162-3 ENG162-4 ENG162-5
ENG163-1 ENG164-1 ENG164-2 ENG165 IBM160 IBM161
IBM162-1 IBM162-2 IBM163 IBM164-2 IBM165 IBM165-1 IBM165-2
คณะนิติศาสตร์ LA-1 LA162 LA164 LA264 LA165 LA265
LAS163 LAS164 LAS165
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี CH162 CH163 CH164 CH264 CH364 CH165 CH265 CH365
CHT63 CHT63-1 CHT464 CHT465
IT162 IT163 IT164 IT165 ITC163 ITC164 ITC165
OC165
คณะรัฐศาสตร์ LG162 LG163 LG164 LG165
LGS163 LGS164 LGS264-1 LGS264-2 LGS165 LGS265
PA162 PG162 PG163 PG164 PG165 PG265
PGS165 PGS265
คณะนิเทศศาสตร์ CA162 CA163 CA164 CA165 CA265
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ TBC162 TBC165 PM160 PM163 PM164 PM165
TH160 TH161 TH261 TH361 TH461 TH162 TH262 TH362
TH462 TH163 TH263 TH363 TH463 TH164 TH264 TH364
TH464 TH564 TH165 TH265 TH365 TH465 TH565
SS161 SS162 SS163 SS164 SS264 SS364 SS165 SS265
SS365 EE160 EE260 EE161 EE162 EE262 EE362
EE163 EE263 EE363 EE164 EE264 EE364 EE165 EE265
EE365 EE465 GS163 GS164 GS165 GS265
บัณฑิตวิทยาลัย GD.CI.164 GD.CI.264 GD.CI.364 GD.CI.464 GD.CI.564 GD.CI.664 GD.CI.165 GD.CI.265
GD.CI.365 GD.CI.465 GD.CI.565 GD.CI.665
M.B.A.164 M.B.A.165 M.M.165
M.Ed.164 M.Ed.264 M.Ed.165 M.Ed.265 M.Ed.CI.164 M.Ed.CI.264 M.Ed.CI.165 M.Ed.CI.265
Ed.D.163 Ed.D.163-2 Ed.D.164 Ed.D.164-2 Ed.D.165 Ed.D.165-2 Ph.D.164 Ph.D.165