ประกาศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน (On Site)

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน (On Site) เรียนที่มหาวิทยาลัยฯ แบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

learning onsite 1-63