ทุนสิงห์มะหาด สิงห์แห่งชุมชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

new2

ทุนสิงห์มะหาด สิงห์แห่งชุมชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (การพิจารณารอบที่ 1) อัตราทุน 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา