ตัวอย่างภาพถ่ายชุดนักศึกษา กรณีขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

exzampic 1

exzampic 2