ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ระบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 2 ระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้เสร็จสมบูรณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ระบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 2 ระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้เสร็จสมบูรณ์ ลงทะเบียน