ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 – การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ)
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 – การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 – เปิดเรียน ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) และระดับบัณฑิตศึกษา
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 – เปิดเรียน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
#DEK65 สมัครเรียนคลิก >> https://huadmission.hu.ac.th/
รายละเอียดทุนเพิ่มเติม >> https://loan.hu.ac.th/?page_id=3070
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> โทร :074-200300 กด 0